Autorizace

Autorizovaná osoba č. AO 267 k činnostem při posuzování shody vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení ve smyslu ustanovení § 58a a § 58b zákona č. 263/2016 Sb.,podle vyhlášky č.358/2016 Sb.

Kontakty:

doc.Ing.Drahomír Schwarz, CSc.
vedoucí autorizované osoby 267

prof.Ing.Jaroslav Koukal, CSc.
zástupce vedoucího autorizované osoby 267

 

Výsledky hodnocení úrovně kultury jaderné bezpečnosti ve společnosti ČSÚ s.r.o. naleznete zde.