Schvalování postupů pájení

BPS (BPAR) DLE NORMY ČSN EN 13134

Stejně jako na svařování je i na pájení pohlíženo jako na speciální metodu a normy pro systém řízení jakosti obvykle požadují, aby byly prováděny podle písemně zpracovaných postupů. Schvalování postupů pájení se provádí dle normy ČSN EN 13134 - Zkoušky postupů pájení. Může být rovněž vyžadováno smlouvou, výrobkovou normou, předpisy nebo právními předpisy.

ČSÚ s.r.o. je akreditovanou inspekční organizací pro schvalování postupů pájení.

Způsoby schvalování
Norma ČSN EN 13134 určuje několik způsobů kvalifikace postupů pájení. Specifikace postupu pájení může být schválena následujícími třemi způsoby:
a) ověřením dokumentace postupu tak, že odpovídající postup pájení byl proveden na základě zkušeností, které jsou pro zkušební orgán nebo zkušební organizaci postačující,
b) na základě dokumentace postupu tak, že odpovídající postup pájení byl již dříve schválen jiným zkušebním orgánem nebo organizací,
c) na základě provedení vhodných zkoušek postupu pájení za přítomnosti zkušebního orgánu nebo zástupce zkušební organizace.

 

 

 

 

 

 

 

Postup technické inspekce a schválení postupu pájení:

schvalování postupu pájení

 

oranžová - zákazník
modrá - Český svářečský ústav s.r.o.

Dokumenty - Žádost o provedení inspekce ke stažení zde.