INTERNATIONAL WELDING PRACTITIONER - IWP - MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ PRAKTIK

Kvalifikace opravňuje vykonávat funkci svářečského dozoru ve smyslu normy ČSN EN ISO 14731 - "Svářečský dozor - úkoly a odpovědnosti " a garantovat jakost svařování podle norem ČSN EN ISO 3834-4 "Požadavky na jakost při svařování" a dalších harmonizovaných norem.

Svářečský praktik má technické znalosti dostačující jen pro jednoduché svařované výrobky. Pracovníci s kvalifikací IWP obvykle pomáhají svářečským inženýrům, technologům a specialistům plnit jejich úkoly. Dohlížejí na svářeče, asistují zodpovědnému svářečskému dozoru v průmyslu. Zastávají místo předáka, mistra ve výrobním podniku. Kvalifikace IWP je nutnou podmínkou pro získání kvalifikace "instruktor svařování" ve svářečských školách.

 

Rozsah kurzu:

146 vyučovacích hodin, z toho 60 praktická cvičení
výuka:
dopoledne od 07:00 do 12:15
odpoledne od 12:45 do 16:10

Náplň kurzu (základní osnova předmětů)
teoretická výuka

 • svařovací metody a zařízení (22 hodin)
 • materiály a jejich svařitelnost (22 hodin)
 • konstrukce a navrhování svař. konstrukcí (8 hodin)
 • výroba a aplikované inženýrství (32 hodin)
 • zkoušení a přehled (2 hodiny)

praktická výuka (60 hodin)


Teoretická výuka probíhá v klimatizované učebně vybavené:

 • video/data projektorem
 • notebookem
 • televizí
 • videorekordérem
 • DVD přehrávačem
 • zpětným projektorem

dále jsou v učebně k dispozici:

 • ukázky svarů
 • názorné plakáty a pomůcky

Praktická výuka probíhá ve svářečské škole MITTAL Steel Ostrava a.s.

Vstupní požadavky (minimální požadavky na vstup do programu)

 • Evropský svářeč trubek podle příslušných směrnic EWF: 111, 131/134, 141, plamen, nebo svářeč s certifikátem EN ISO 9606-1 H-L045 s alespoň jednou svařovací metodou a s přiměřenými technickými vědomostmi vztahu k této metodě prokázanými ke spokojenosti ANB.
 • Věk minimálne 20 let, včetně 2 let svářečské praxe.

Přihláška do kurzu

Přihláška do recertifikačního kurzu instruktora svařování

Studijní literatura:

Účastníci kurzu obdrží studijní literaturu pro všechny základní oblasti kurzu.
Přednášející obvykle vypracovávají doplňkové sylaby ze svých přednášek a další učební pomůcky pro účastníky kurzu.

Učebna