Profil Českého svářečského ústavu s.r.o.

 

Český svářečský ústav (dále jen ČSÚ) je inspekční, certifikační a zkušební organizace, která působí v oboru svařování. Dále také jako autorizovaná osoba AO 267 působí v oblasti jaderné energetiky. Společnost pravidelně pořádá odborné školení a školící kurzy pro vyšší svářečský personál (IWI, IWE, IWT, IWS, IWP). Byla založena v roce 1994. ČSÚ spolupracuje také s dalšími akreditovanými zkušebnami pro provádění destruktivních i nedestruktivních zkoušek materiálů a svarových spojů.

 • Zakládající člen České svářečské společnosti - ANB (CWS ANB)
 • Člen Asociace inspekčních organizací
 • Akreditovaný inspekční orgán č. 4005 pro inspekční činnost v oblasti svařování
 • Akreditovaný certifikační orgán č.3054 pro certifikaci systémů managementu 
 • Oprávněná organizace k potvrzování dokumentace v jaderné energetice
 • Prověřený dodavatel vývojových, expertních a inspekčních činností pro ČEZ, a.s., Jadernou elektrárnu Dukovany, Jadernou elektrárnu Temelín
 • Člen Hospodářské komory ČR
 • Autorizované školicí středisko pro školení IWI/EWI, IWE/EWE, IWT/EWT, IWS/EWS, IWP/EWP, IWSD-S, IWSD-C, personálu zodpovědného za tepelné zpracování svarových spojů, svářečského dozoru pro svařování tyčí betonářské výztuže
 • Oznámený subjekt č. 2498 oprávněný k činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.305/2011 (pro certifikace dle ČSN EN 1090-1+A1).
 • Autorizovaná osoba č. AO 267 k činnostem při posuzování shody vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení ve smyslu ustanovení § 58a a § 58b zákona č. 263/2016 Sb.,podle vyhlášky č.358/2016 Sb.
 • Zkušební organizace č. 15 pro zkoušky svářečů, operátorů a páječů v systému CWS ANB.

 

prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc. doc. Ing. Drahomír Schwarz, CSc.
ředitel společnosti jednatel společnosti

 

Oprávnění Českého svářečského ústavu

 

   Oznámený subjekt pro certifikaci dle ČSN EN 1090. Zobrazit
   Osvědčení o akreditaci k certifikaci systémů managementu, certifikační orgán č. 3054

Zobrazit

Zobrazit

Zobrazit(EN)

Zobrazit(EN)

   Osvědčení o akreditaci, inspekční orgán č. 4005

Zobrazit

Příloha

 Autorizace - vybraná zařízení a jejich části a materiály dle vyhlášky č. 358/2016 Sb. 

Zobrazit

   Schválené školící středisko EWF ATB pro kurzy EWI, EWE, EWT, EWS, EWP, WRB, PHT

Zobrazit (EWF)

Zobrazit (IIW)

   Certifikát autorizované zkušební organizace ZO č. 15

Zobrazit

Příloha

   Autorizace - tlaková zařízení Zobrazit
   Osvědčení o členství - ANB Zobrazit
   Osvědčení o členství v Hospodářské komoře ČR Zobrazit
   Schválené školící středisko - IIW ATB Zobrazit
   Schválené školící středisko - IIW ATB pro kurzy IWI, IWE, IWT, IWS, IWP, IWSD Zobrazit
Certifikát způsobilosti v NDT podle požadavků ČSN EN ISO/IEC 17043 Zobrazit
   Opravnění organizace - ČEZ a.s.

Zobrazit

   Schválený dodavatel ŠKODA JS Zobrazit
Schválení auditorů CO CQS Zobrazit