INTERNATIONAL WELDING INSPECTOR - IWI - MEZINÁRODNÍ SVÁŘEČSKÝ INSPEKTOR

Tato nová kvalifikace je určena pracovníkům, kteří vykonávají:
 • činnost třetí nezávislé strany při potvrzování modulů shody podle direktiv EU, Zákona 22, navazujících nařízení vlády ČR, nebo podle harmonizovaných norem výrobků,
 • kontrolní a inspekční činnost při svařování, tj. prověřování výrobků, zařízení a postupů v oblasti celého výrobního   procesu svařování,
 • přejímky svařovaných konstrukcí,
 • kontroly svářečské činnosti a přejímky svářečských prací subdodavatelů.

V dokumentech IAB jsou definovány tři stupně inspekčního svářečského personálu:
Mezinárodní svářečský inspektor:

IWI – C (Comprehensive)
IWI – S (Standard)
IWI – B (Basic)

Korelace mezi evropskými a mezinárodními kvalifikacemi je následující:

IWI - C: Evropský svářečský inspektor – inženýr, technolog
IWI - S: Evropský svářečský inspektor – specialista
IWI - B: Evropský svářečský inspektor – praktik

Rozsah kurzu:

97 vyučovacích hodin (IWI - C)
63 vyučovacích hodin (IWI - S)
výuka:
dopoledne od 07:15 do 11:30
odpoledne od 12:30 do 15:45


Výuka v ATB - Český svářečský ústav s.r.o.

Přednášky probíhají v klimatizované učebně vybavené:
 • video/data projektorem
 • notebookem
 • televizí
 • videorekordérem
 • DVD přehrávačem
 • zpětným projektorem

dále jsou v učebně k dispozici:

 • ukázky svarů
 • názorné plakáty a pomůcky

Přihláška do kurzu

Studijní literatura:

Účastníci kurzu obdrží studijní literaturu při zahájení výuky.

 

učebna

 

 

svařovna