Weldia Czech

Certifikované organizace - přehled vydaných certifikátů

Informace o certifikovaných organizacích vám poskytne
vedoucí certifikační organizace:

Ing. Markéta Lajczyková, Ph.D.

nebo zástupce vedoucího certifikačního orgánu
Ing. Pavel Sonnek, Ph.D.

 

Certifikáty s pozastavenou platností - zrušené certifikáty

 

Oznámený subjekt 2498:

 

Schierholz Dopravní technika s.r.o., IČ: 25214560

Řepná 504/35, 32100 Plzeň – Litice

Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-193 vydán dne 23.02.2015, revize 20.12.2016 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 14.11.2018 z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení řádného dozorového auditu.

 

Vojtěch Galdia, IČ : 66172268

Pionýrská 153, 747 64 Velká Polom

Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-249 vydán dne 08.09.2016 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 09.10.2018 z důvodu neprovedení řádného dozorového auditu.

 

GULDEX s.r.o. , IČ :  25847554

       Lešetínská 679/69, 719 00 Ostrava-Kunčice

Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-159 vydán dne 14.11.2014 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 16.10.2018 z důvodu neprovedení řádného dozorového auditu.

 

Pro Sand Engineering IČ: 25910264

Sídlo: Citov 86, Brodek u Přerova, 751 03

Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-176 vydán dne 07.08.2014 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 07.08.2015 z důvodu neprovedení řádného dozorového auditu.

 

 

Ukončená platnost certifikátu dle ISO 3834-2:2005 ve společnosti:

 

Schierholz Dopravní technika s.r.o., IČ: 25214560

Řepná 504/35, 32100 Plzeň – Litice

CC/CZ 14004  včetně přílohy z 29.10.2015 (podle ISO 3834-2:2005) v jazyce anglickém (vydání IIW včetně přílohy, vydání EWF včetně přílohy, v rozsahu 4 listy formátu A4)

Ve vazbě na smlouvu o dílo č. 192/2014-CSM 

Z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 

 GULDEX s.r.o. , IČ :  25847554

       Lešetínská 679/69, 719 00 Ostrava-Kunčice

CC/CZ 14002 - Rev.0 s platností do 20.11.2019 (podle ISO 3834-2:2005) v jazyce anglickém (vydání IIW včetně přílohy, vydání EWF včetně přílohy, v rozsahu 4 listy formátu A4)

Ve vazbě na smlouvu o dílo č. 158/2013-CSM  

Z důvodu neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 

Ing. Radim Jurečka IČ: 73331112

Sídlo: Štefánikova 58/31, Kopřivnice, 742 21

CC/CZ 17001 - Rev.0 s platností do 10.04.2022 (podle ISO 3834-2:2005) v jazyce anglickém (vydání IIW včetně přílohy, vydání EWF včetně přílohy, v rozsahu 4 listy formátu A4)

Ve vazbě na smlouvu o dílo č. 264/2016-CSM  

Z důvodu neprovedení pravidelného dozorového auditu.