Certifikované organizace - přehled vydaných certifikátů

Informace o certifikovaných organizacích vám poskytne
vedoucí certifikační organizace:

Ing. Markéta Lajczyková, Ph.D.

nebo zástupce vedoucího certifikačního orgánu
Ing. Pavel Sonnek, Ph.D.

 

Certifikáty s pozastavenou platností - zrušené certifikáty

 

Oznámený subjekt 2498:

 

 EGEM s.r.o.

 Sídlo: Novohradská 736/36, 37008 České Budějovice

 Provozovny: Praha 149 00, Starochodovská 41/68
Slavětice 675 55, Rozvodna Slavětice 101
Psáry 252 44, Jesenická 518 – Jirčany

 Odejmuto Osvědčení o shodě řízení výroby - certifikát č. 2498-CPR-183 dle ČSN EN 1090-1+A1 ze dne 29.10.2014 včetně revize ze dne 22.10.2015 a ze dne 22.09.2016 v české a anglické jazykové verzi s uvedenou neomezenou platností podmíněnou pravidelnými dozorovými audity. Z důvodu nemožnosti provedení dozorového auditu a neprovedení pravidelného dozorového auditu.

Datum odejmutí a zrušení platnosti: 01.12.2019.

 

EGEM, s.r.o.

 Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

 Provozovna:  Bystrická cesta 5116, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

  Odejmuto Osvědčení o shodě řízení výroby - certifikát č. 2498-CPR-227 dle ČSN EN 1090-1+A1 ze dne 22.10.2015 včetně revize ze dne 04.11.2016 v české a anglické jazykové verzi s uvedenou neomezenou platností podmíněnou pravidelnými dozorovými audity. Z důvodu nemožnosti provedení dozorového auditu a neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 Datum odejmutí a zrušení platnosti: 01.12.2019.

 

TECHNOSTEEL, spol. s r.o., IČ : 49788493

Sídlo: Slovanská alej 24, 317 05 Plzeň  

Výrobna: Nepomucká 208, 326 00 Plzeň

 Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-175 vydán dne 24.06.2014 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 01.07.2019 z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení řádného dozorového auditu.

 

BETOCHEM STEEL, s.r.o., IČ : 28644573

 Sídlo: Střádalů 473/64, 718 00 Ostrava, Kunčičky

 Výrobna: Pohraniční 2909/19, 703 00 Ostrava Vítkovice

 Výrobna: FLEXWEL s.r.o., Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava, Kunčičky

 Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-250 vydán dne 20.06.2016, revize 01.06.2017 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 23.04.2019 z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení řádného dozorového auditu.

 

 STOW ČR, s.r.o., IČ :  25067940

Sídlo: Modletice 141 , 251 01 Říčany u Prahy
Výrobna: Na Novém poli, 733 01 Karviná-Staré Město

Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-177 vydán dne 14.07.2014, revize č.1 z 19.7.2016 a revize č.2 z 12.6.2017 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 24.04.2019 z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení řádného dozorového auditu.

 

VÍTKOVICE STEEL, a.s. , IČ :  27801454

 Sídlo: Českobratrská 3321/46, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava

Výrobna: Štramberská 2871/47, 709 00 Ostrava Hulváky

Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-204 vydán dne 06.05.2015 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 14.03.2019 z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení řádného dozorového auditu.

 

Schierholz Dopravní technika s.r.o., IČ: 25214560

Řepná 504/35, 32100 Plzeň – Litice

Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-193 vydán dne 23.02.2015, revize 20.12.2016 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 14.11.2018 z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení řádného dozorového auditu.

 

Ing. Josef Sliwka,  IČ: 12660485

Jirská 855/19, 702 00 Ostrava

Provozovna: Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava, Petřkovice

 Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-238 vydán dne 09.09.2016 s platností na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 14.03.2019 z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení řádného dozorového auditu.

 

Vojtěch Galdia, IČ : 66172268

Pionýrská 153, 747 64 Velká Polom

Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-249 vydán dne 08.09.2016 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 09.10.2018 z důvodu neprovedení řádného dozorového auditu.

 

GULDEX s.r.o. , IČ :  25847554

       Lešetínská 679/69, 719 00 Ostrava-Kunčice

Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-159 vydán dne 14.11.2014 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 16.10.2018 z důvodu neprovedení řádného dozorového auditu.

 

Pro Sand Engineering IČ: 25910264

Sídlo: Citov 86, Brodek u Přerova, 751 03

Certifikát systému řízení výroby dle ČSN EN 1090-1+A1 registrační číslo: 2498-CPR-176 vydán dne 07.08.2014 na dobu neurčitou. Certifikát není platný od 07.08.2015 z důvodu neprovedení řádného dozorového auditu.

 

 

Ukončená platnost certifikátu dle ISO 3834-2:2006 ve společnosti:

 

EGEM s.r.o.

 Sídlo: Novohradská 736/36, 37008 České Budějovice

 Provozovny: Praha 149 00, Starochodovská 41/68
Slavětice 675 55, Rozvodna Slavětice 101
Psáry 252 44, Jesenická 518 – Jirčany

   Odejmut certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 č. 318CSM-17-07 z 27.10.2017  včetně revize č. 318CSM-17-07 /1 z 11.9.2018  v české a anglické jazykové verzi včetně příloh s uvedenou platností do 26.10.2020), ve vazbě na smlouvu o dílo č. 318/2017-CSM

 Z důvodu nemožnosti provedení dozorového auditu a neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 Datum odejmutí a zrušení platnosti: 01.12.2019.

 

EGEM, s.r.o.

 Sídlo: Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava, Slovenská republika

 Provozovna:  Bystrická cesta 5116, 034 01 Ružomberok, Slovenská republika

 Odejmut certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 č. 366CSM-18-0214.09.2018 v české a anglické jazykové verzi včetně příloh s uvedenou platností do 13.09.2021), ve vazbě na smlouvu o dílo č. 366/2018-CSM

 Z důvodu nemožnosti provedení dozorového auditu a neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 Datum odejmutí a zrušení platnosti: 01.12.2019.

 

STABA – SERVIS ANTIKOR, spol. s r.o.

Sídlo: Knížecí 173/12, 709 00 Ostrava- Nová Ves

Provozovna: PZ Královský vrch č.p.1970,432 01 Kadaň

 Odejmut certifikát pro systém managementu podle ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 (Registrační číslo certifikátu: 362CSM-18-07 vydaný dne 24.8.2018 s uvedenou platností do 23.08.2021),

Datum odejmutí a zrušení platnosti: 2.9.2019.

Odejmut certifikát systému zajištění požadavků na kvalitu při svařování termoplastů stupně 2 (Registrační číslo: 319CSM-17-07 vydaný dne 03.11.2017 s uvedenou platností do 02.11.2020).

Datum odejmutí a zrušení platnosti: 2.9.2019,.

 

Duchcovská svařovna, a.s.

Sídlo/ provozovna: Želénská 2, 419 01 Duchcov

Pozastaveny certifikáty pro systémy managementu podle ČSN EN ISO 9001:2016 (Registrační číslo certifikátu: 295a CSM-17-07), datum vystavení: 22.5.2017. Pozastavení platnosti do: 1.10.2019,

a dále podle ČSN EN ISO 9001:2016 ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2:2006 (Registrační číslo certifikátu: 263 CSM-16-07 včetně změn /1, /2), Datum vystavení: 4.6.2018. Pozastavení platnosti do: 1.10.2019,

a dále podle: ČSN EN ISO 14001:2016 pod č.: 25/2019. Pozastavení platnosti do: 1.10.2019,

a dále podle: ČSN OHSAS 18001:2008 pod č.: 26/2019 Pozastavení platnosti do: 1.10.2019.

 

PressMetal-CZ spol. s r.o., IČ: 26784696

Staré Město 138, 739 61 Třinec

CC/CZ 15002  rev.0, 1, 2 a 3 včetně přílohy (podle ISO 3834-2:2005) v jazyce anglickém (vydání IIW včetně přílohy, vydání EWF včetně přílohy, v rozsahu 4 listy formátu A4) platný do 24.4.2020

Ve vazbě na smlouvu o dílo č. 212/2015-CSM 

Z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 

STOW ČR, s.r.o., IČ :  25067940

Sídlo: Modletice 141 , 251 01 Říčany u Prahy
Výrobna: Na Novém poli, 733 01 Karviná-Staré Město

Neplatný Certifikát reg.č.: CC/CZ 13002  včetně přílohy, revize č.2 z 25.7.2018 s uvedenou platností do 24.7.2023 (podle ISO 3834-2:2005) v jazyce anglickém (vydání IIW včetně přílohy, vydání EWF včetně přílohy, v rozsahu 4 listy formátu A4)

Ve vazbě na smlouvu o dílo č. 351/2018-CSM 

Z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 

BETOCHEM STEEL, s.r.o., IČ : 28644573

Střádalů 473/64, 718 00 Ostrava, Kunčičky

Provozovna: Pohraniční 2909/19, 703 00 Ostrava Vítkovice

Provozovna: Vratimovská 624/11, 718 00 Ostrava, Kunčičky

Neplatný Certifikát reg.č.: CC/CZ 16005  včetně přílohy, revize č.0 z 12.5.2016, revize č.1 z 29.5.2017 a revize č.2 z 30.5.2018 (podle ISO 3834-2:2005) s uvedenou platností do 12.5.2021 v jazyce anglickém (vydání IIW včetně přílohy, vydání EWF včetně přílohy, v rozsahu 4 listy formátu A4)

Ve vazbě na smlouvu o dílo č. 251/2016-CSM 

Z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 

Schierholz Dopravní technika s.r.o., IČ: 25214560

Řepná 504/35, 32100 Plzeň – Litice

CC/CZ 14004  včetně přílohy z 29.10.2015 (podle ISO 3834-2:2005) v jazyce anglickém (vydání IIW včetně přílohy, vydání EWF včetně přílohy, v rozsahu 4 listy formátu A4)

Ve vazbě na smlouvu o dílo č. 192/2014-CSM 

Z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 

Ing. Josef Sliwka,  IČ: 12660485

Jirská 855/19, 702 00 Ostrava

Provozovna: Pod Landekem 64, 725 29 Ostrava, Petřkovice

 Certifikát dle ISO 3834-2:2005 registrační č. CC/CZ 16003  včetně přílohy s uvedenou platností do 8.3.2021 v jazyce anglickém (vydání IIW včetně přílohy, vydání EWF včetně přílohy, v rozsahu 4 listy formátu A4) ve vazbě na smlouvu o dílo č. 237/2016-CSM. 

Certifikát není platný od 14.03.2019 z důvodu oznámení výrobce o ukončení spolupráce a neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 

 GULDEX s.r.o. , IČ :  25847554

       Lešetínská 679/69, 719 00 Ostrava-Kunčice

CC/CZ 14002 - Rev.0 s platností do 20.11.2019 (podle ISO 3834-2:2005) v jazyce anglickém (vydání IIW včetně přílohy, vydání EWF včetně přílohy, v rozsahu 4 listy formátu A4)

Ve vazbě na smlouvu o dílo č. 158/2013-CSM  

Z důvodu neprovedení pravidelného dozorového auditu.

 

Ing. Radim Jurečka IČ: 73331112

Sídlo: Štefánikova 58/31, Kopřivnice, 742 21

CC/CZ 17001 - Rev.0 s platností do 10.04.2022 (podle ISO 3834-2:2005) v jazyce anglickém (vydání IIW včetně přílohy, vydání EWF včetně přílohy, v rozsahu 4 listy formátu A4)

Ve vazbě na smlouvu o dílo č. 264/2016-CSM  

Z důvodu neprovedení pravidelného dozorového auditu.