Nekonvenční metody svařování

Výstup projektu

 

 • Výstupem projektu podporovaného z fondů ESF Nekonvenční metody svařování je soubor modulů vzdělávacího programu pokrývající jednotlivé nekonvenční technolgie svařování.
 • Cílovou skupinou je zejména technický personál malých a středních firem využívající nebo zavádějící tyto svařovací technologie. Vzdělávcí program je vhodný i pro zaměstnance oddělen jakosti, řízení jakosti dodavatelů, vyšší management společností.
 • V každém modulu získá účastník kurzu informace o fyzikální podstatě dané technologie, samotné technologii tvorby svarového spoje, technologických limitech limitech, legislativě, normách, systémech jakosti.
 • Výuka je podpořena textovými podklady, prezentacemi, ukázkami svarových spojů a následnými výsledky nedestruktivních a destruktivních zkoušek:
 • Vzdělávácíh program je modulární. Výběr jednotlivých modulů závisí na každém zájemci. Může si vybrat i pouze jeden modul.
 • V rámci projektu byla zpracována 2 dílná skripta v rozsahu 300 stran. Každý z účastníků kurzu tato obdrží oba díly skript.
 • Znalosti jsou ověřeny písemným testem v rozsahu 80 otázek.
 • Výuka je rozdělena dle jednotlivých technologií do samostaných modulů:
 • Svařování:

 

  • elektronovým paprskem,
  • laserem včetně navařování,
  • plasmou a mikroplasmou,
  • ultrazvukem,
  • třením, včetně svařování třením nástrojem s promíšením (Friction Stir Welding),
  • plastů.

 

 • Modul Svařování plastů je zpracován i formou e-learningového kurzu.
 • Přípravná část projektu byla ukončena v květnu 2013. Vzdělávací program je nabízen v rámci standardní nabídky vzdělávacích programů Českého svářečského ústavu s.r.o.
LOGO_svisle.jpg, 40kB

OP vzdělávání pro konkurence schopnost - více zde