Nabídka kurzů a školení v roce 2020

 

Seznam plánovaných kurzu a školení - Kurzy 2020 (pdf).

Školící středisko ČSÚ s.r.o. Ostrava bude v průběhu roku 2020 realizovat celoroční doškolovací vzdělávací program, určený pro vyšší svářečský personál se zaměřením na rozvoj a udržování odborně - technické úrovně.

 

Název

Termín

Místo konání

Přihláška

Odeslat na

Výstup

Mezinárodní svářečský inženýr IWE

20.01. - 20.03.

ČSÚ s.r.o.

Stáhnout

L. Bučková

Diplom CWS-ANB

Mezinárodní svářečský technolog IWT

20.01. - 10.03.

ČSÚ s.r.o.

Stáhnout

L. Bučková

Diplom CWS-ANB

Mezinárodní svářečský praktik - instruktor svařování IWP

03.02 - 28.02.

ČSÚ s.r.o.

 

M. Ihazová

Diplom CWS-ANB

Svařování v jaderné energetice

05.02. - 07.02.

ČSÚ s.r.o. Ostravice

Stáhnout

E.Janalíková

Certifikát

Recertifikační kurz instruktorů svařování

25.02. - 28.02.

ČSÚ s.r.o.

 

M. Ihazová

Osvědčení

Seminář - školení pro SD - svářečský technik

17.,18.,19.03.

ČSÚ s.r.o.

 

M. Ihazová

Osvědčení

Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí

23.03. - 25.03.

ČSÚ s.r.o.

 

L. Bučková

Diplom CWS-ANB

Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukci

30.03. - 09.04.

ČSÚ s.r.o.

 

L. Bučková

Diplom CWS-ANB

Mezinárodní svářečský specialista IWS
06.04. - 12.05. ČSÚ s.r.o.   L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní svářečský inspekční personál IWI-C
01.06. - 19.06. ČSÚ s.r.o.   L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní svářečský inženýr IWE
24.08. - 23.10. ČSÚ s.r.o.   L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní svářečský technolog IWT
24.08. - 13.10. ČSÚ s.r.o.   L. Bučková Diplom CWS-ANB
Nové materiály, technologie a zařízení pro svařování
23.09. - 25.09. ČSÚ s.r.o. Ostravice
  E.Janalíková Osvědčení
Specializační kurz pro svařování betonářských ocelí
05.10. - 07.10. ČSÚ s.r.o.   L. Bučková Diplom CWS-ANB
Seminář - školení pro svářečský dozor a svářečské školy
21.10. ČSÚ s.r.o.   M. Ihazová Osvědčení
Mezinárodní svářečský specialista IWS
26.10. - 27.11. ČSÚ s.r.o.   L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní svářečský praktik - instruktor svařování IWP
26.10. - 20.11. ČSÚ s.r.o.   M. Ihazová Diplom CWS-ANB
Mezinárodní svářečský inspekční personál
02.11. - 20.11. ČSÚ s.r.o.   L. Bučková Diplom CWS-ANB
Mezinárodní konstruktér svařovaných konstrukci
09.11. - 20.11. ČSÚ s.r.o.   L. Bučková Diplom CWS-ANB
Recertifikační kurz instruktorů svařování
16.11. - 20.11 ČSÚ s.r.o.   M. Ihazová Osvědčení

 

Ve spolupráci s PTS Josef Solnař s.r.o. a ARC-Heating s.r.o. připravujeme také následující kurzy:

 Název

Termín

Místo konání

Přihlášky

Výstup

VT2dws dle EN ISO 9712 - přímé vizuální zkoušení

Předběžná přihláška + informace

U Hrůbků 170, Ostrava - Nová Ves

L. Bučková

Certifikát

PT 1+2 (MS) dle EN ISO 9712 - zkoušení kapilární
Předběžná přihláška + informace U Hrůbků 170, Ostrava - Nová Ves L. Bučková Certifikát
Personál odpovědný za tepelné zpracování svarových spojů podle dokumentu EWF-628r1-10

Informace + ceny

Přihláška

ARC-Heating s.r.o., Domažlická 168, Plzeň

L. Bučková

Diplom

 

Speciální nabídka - jedno nebo dvoudenní monotématicky zaměřené kurzy dle přání zákazníka:

Název

Termín

Místo konání

Přihlášky

Výstup

Svařování metodou 135, 136, 141

Podle požadavků zákazníka

ČSÚ s.r.o. Ostrava

E.Janalíková

Osvědčení

Svařování metodou 121
Nová legislativa ve svařování po vstupu České republiky do Evropské unie