ISO 3834-2, - 3, - 4 v systému IIW (International Institute of Welding) - Mezinárodní certifikát

Postup certifikace - zjednodušené procesní schéma

1 Seznámení s "Obchodními podmínkami certifikačního orgánu CWS ANB" (člen IIW za ČR)
2 Žádost o certifikaci:

Vyplněný formulář zašlete na adresu:

Český svářečský ústav s.r.o.
Divize certifikace systémů managementu
Průmyslové centrum Ostrava
Vratimovská 624/11
718 00   Ostrava - Kunčičky

prof. Ing. Jaroslav Koukal, CSc.
ředitel společnosti

3 Přijetí a registrace žádosti
4 Předání a vyplnění dotazníku a Check-listu ve sloupci výrobce
5 Plán a termíny auditu
6 Posouzení dokumentace zajištění požadavků na jakost při svařování
7 Posouzení zavedeného systému na místě
8 Závěrečné projednání výsledků auditu se zákazníkem - shrnutí
9 Zpráva z posuzování - projednání se zákazníkem
10 Jsou splněny podmínky pro vydání certifikátu:  ano - bod 10, ne - opakované posouzení, zpět na bod 7.
11 Vydání certifikátu
12 Dozor nad certifikovaným SK